خرید مایع

می 4, 2022

صادرات مایع دستشویی چهارلیتری

صادرات مایع دستشویی چهارلیتری برای مشتریان خارجی بدلیل قیمت تمام شده مناسب نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار جذاب و قابل قبول است.   خرید مایع […]
می 1, 2022

فروش مایع دستشویی پمپی

فروش مایع دستشویی پمپی بدلیل کم حجم بودن و دارا بودن سری غلیظ پاش برای مصارفی که دارای محدودیت نصب ظرف مایع دستشویی برای مکان میباشند […]